Acest site este cofinantat din Fondul European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Uniunea Europeana Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale FSE Romania Instrumente Structurale in Romania OI POSDRU UMF Gr. T. Popa Iaşi

Investeste in oameni!

CENTRU DE FORMARE SPECIALISTI SI RESURSE IN REABILITARE ORALA

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 1: "Educatia si formarea profesionala în sprijinul createrii economice si dezvoltarii societasii bazate pe cunoastere"

Domeniul major de interventie 1.3: "Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare"

Titlul proiectului: "Centru de formare specialisti si resurse în reabilitare orala"

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/62208

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


Newsletter


Top
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro