Acest site este cofinantat din Fondul European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Uniunea Europeana Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale FSE Romania Instrumente Structurale in Romania OI POSDRU UMF Gr. T. Popa Iaşi

INMATRICULAREA STUDENTILOR LA UMF IASI

Decizia de inmatriculare in anul I de studii este emisa de Rector universitatii, pe baza rezultatului concursului de admitere, numai dupa ce fiecare student incheie un contract cu Universitatea prin Decanii facultatilor. In contractul de studii se regasesc drepturile si obligatiile reciproce atat ale studentului si ale cadrelor didactice.

Contract de studii
 

Dupa inmatriculare, fiecare student este inscris in registrul matricol, sub un cod unic, valabil pentru intreaga sa scolarizare in facultatea respectiva.

La inscrierea in registrul matricol, studentilor li se intocmeste dosarul personal care cuprinde:

  • decizia de inmatriculare.
  • fisa de inscriere in anul I de studii.
  • diploma de studii liceale cu diploma de bacalaureat in original, sau copie legalizata in cazul studentilor care urmeaza a doua specializare cu taxa.
  • actul de nastere in copie legalizata.
  • adeverinta de sanatate.
  • documentele in baza carora au fost admisi/transferati.
  • contractul incheiat intre Decan si student.

In perioada scolarizarii, dosarul personal al studentului va fi completat cu:

  • fisele de inscriere de la inceputul fiecarui an universitar.
  • actele necesare pentru acordarea bursei, conform Regulamentului de burse (pentru cel care solicita bursa).
  • chitantele de achitare a taxelor scolare pentru studentii platitori de taxe .

La inscrierea in facultate, Decanul elibereaza fiecarui student carnetul de note. În cazul pierderii carnetului de note, procedura de eliberare a duplicatului carnetului de note consta in eliberarea, contra cost, a unui duplicat, dupa publicarea in presa a pierderii.

 


Top
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro