Acest site este cofinantat din Fondul European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Uniunea Europeana Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale FSE Romania Instrumente Structurale in Romania OI POSDRU UMF Gr. T. Popa Iaşi

Investeste in oameni!

CENTRU DE FORMARE SPECIALISTI SI RESURSE IN REABILITARE ORALA

 Aplicant:

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE, „GR.T POPA”, IASI

Parteneri:

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "IULIU HATIEGANU", CLUJ-NAPOCA

SOCIETATEA ROMANA DE REABILITARE ORALA, BUCURESTI

ASOCIATIA MEDICALA ROMANA, BUCURESTI

UNIVERSITATEA “JOHAN WOLFGANG GOETHE”, FRANKFURT

Obiectivul proiectului:

Proiectul isi propune sa fundamenteze un sistem educational si de formare competitiv in teritoriul medicinii dentare romanesti, o importanta deosebita revenind individualizarii terapeutice in viziune integrativ holistica a reabilitarii orale, concept complex ce solutioneaza fiecare compartiment afectat al patologiei orale. Obiectivul proiectului este crearea unui sistem de formare pentru dezvoltarea competentelor personalului din invatamantul superior din domeniul medicinei dentare, prin participarea la programe de formare si perfectionare si acces la cele mai noi tehnologii inovative si informatii in domenii specifice

Obiective specifice:

- imbunatatirea cunostintelor si formarea deprinderilor specifice in domeniul reabilitarii orale personalului din invatamantul superior prin participarea la cursuri de formare cu formatori nationali si internationali

- crearea unui currículum in domeniul reabilitarii orale, in cadrul caruia aspectele practice individualizate detin o pondere importanta, in strinsa legatura cu cercetarea din domeniu

- formarea deprinderilor personalului didactic de a utiliza metode interactive de predare in procesul instructiv-educativ, prin perfectionarea unui sistem de telemedicina

- promovarea parteneriatelor la nivel national si international prin intermediul crearii unei retele de specialisti in domeniul reabilitarii orale cu scopul diseminarii bunelor practici in acest domeniu al medicinei dentare

- crearea cadrului de sustinere a cooperarii intre specialisti din domeniul reabilitarii orale de la nivel national si destinatarii procesului instructiv-educativ prin dezvoltarea unui centru pilot de resurse necesare formarii de specialisti

- cresterea vizibilitatii domeniului reabilitarii orale prin participarea specialistilor formati la manifestari stiintifice, de cercetare, publicarea de materiale de specialitate in domeniu (O6)

 Perioada de implementare: 3 ani (01 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2013)

 Valoarea totala a proiectului: 8 677 355 lei

 Activitati:

Grup de activitati 1. Dezvoltarea curriculumului inovativ in reabilitare orala

1.1.Realizare analiza “Reabilitarea orala din Romania vs reabilitarea europeana in Europa” Cercetarea avansata din unele state europene a condus la disparitati de curriculum. Pentru identificarea deficientelor din domeniul reabilitarii dentare de la nivelul Romaniei se intreprinde un studiu comparativ al acestui domeniu la nivel european/mondial, urmarindu-se tehnologiile folosite cu diferite variante de design, manoperele, modalitatile de elaborare a solutiilor terapeutice, etc.

1.2.Realizare studii in vederea conturarii curriculumului in reabilitare orala.

In dezvoltarea unui curriculum in reabilitare orala, la nivelul curriculumurilor europene, se intreprind o serie de studii. Domeniile in care se realizeaza studiile sunt: afectiuni generale ce influenteaza reabilitarea orala complexa, reabilitarea odonto-parodontala, reabilitarea pacientului edentat partial, reabilitarea pacientului edentate total, reabilitarea implanto-protetica, reabilitarea pierderilor de substanta in teritoriul oro-maxilo-facial

1.3.Elaborarea si dezvoltarea curriculumului

Elaborarea unui curriculum in domeniul reabilitarii orale cuprinde ore de pregatire teoretica si practica, cu accent pe modelare, simulare a fiecarei situatii clinice. Subiectele teoretice dezvoltate in curriculum, bazate pe studiile anterioare intreprinse, vizeaza urmatoarele directii: (i)Explorari minim invazive si radio-imagistice(termografie computerizata, explorari functionale ale sistemului stomatognat–radiologie, explorari functionale ale sistemului stomatognat, imagistica si informatica medicala),(ii)Aspecte clinice si tehnologice ale reabilitarii orale (Odontologie–parodontologie, Protetica si tehnologia protezelor, Implantologie, Reabilitarea pierderilor de substanta maxilo-faciala)

1.4.Acreditarea programelor de formare.

In vederea acreditarii currriculumului propus, se intreprind formalitatile de acreditare (pasi de acreditare).

Grup de activitati 2. Formarea/ dezvoltarea unei retele de formare in medicina dentara

2.1. Infiintarea Centrului de Formare si Resurse in Reabilitare Orala.

In cadrul unei mese rotunde desfasurata cu reprezentanti ai partenerilor se stabilesc atributiile centrului, regulamentul de functionare, aria de actiune. Centrul asigura baza formarii specialistilor prin cumularea resurselor informationale necesare (acces la informatie stiintifica in domeniu). Promovarea Centrului in cadrul universitatii partenere din tara se realizeaza prin organizarea unei mese rotunde la sediul acestuia.

2.2. Dotarea centrului cu echipamente.

Echipamentele achizitionate urmaresc directiile de formare si cadrul curriculumului propus (partea practica a formarii) precum si imbunatatirea sistemului de telemedicina.

2.3. Achizitii de reviste de specialitate/ carti/ abonamente/

Pentru actualizarea permenenta a informatiilor din domeniul reabilitarii orale, sunt utilizate informatii din reviste de specialitate/ carti, prin achizitii directe sau abonamente: jurnale cotate ISI din domeniul medicinei dentare.

2.4. Masa rotunda pentru constituirea Retelei in domeniul medicinei dentare cu institutii din tara/ strainatate Pentru actualizarea cunostintelor si bunelor practici in domeniul reabilitarii dentare se intra in contact cu institutii similare din tara si strainatate. Se dezbate utilitatea colaborarii intre universitati, centre de cercetare, asociatii de profil din tara si strainatate. Se stabileste un protocol de retea si modalitatea de functionare a retelei. Reteaua e administrata de Centrul de Resurse si Formare creat. Cei interesati pot adera la retea prin semnarea unei adeziuni.

Grup de activitati 3. Formare specialisti

3.1. Selectie grup tinta

3.2. A. Formare formatori (grup tinta I)

3.2. B. Formare specialisti (grup tinta II)

3.3. Organizarea de conferinte stiintifice

Tematica conferintelor o constituie aspectele educationale implicate in elaborarea curriculelor postuniversitare, dezvoltand metode competitive de predare, precum si teme de avangarda din domeniul reabilitarii orale. Participantii: cadre didactice universitare, medici dentisti, cercetatori, studenti/ masteranzi/ doctoranzi.

3.4. Organizarea de seminarii stiintifice

Tematica seminariilor: noutatile din domeniul medicinei orale, rezultate obtinute din studiile din acest proiect. Participanti: medici dentisti, specialisti sau primari, cercetatori, studenti/ doctoranzi.

3.5. Schimb de experienta si bune practici internationale

In vederea perfectionarii capacitatilor acumulate si dobandirii de noi practici in domeniul reabilitarii orale se organizeaza schimburi de experienta si bune practici internationale, prin desfasurarea de vizite in strainatate. Participanti: membri ai grupului tinta. Domeniile in care se va realiza schimbul de experienta: reabilitarea orala cu toate compartimentele implicate.

3.6. Editarea de cursuri si carti de specialitate Se formeaza echipe la nivel national pe diferite domenii/ tematici. Membrii au statutul de co-autori.

3.7. Participari conferinte internationale: pentru diseminareainformatiilor si acumularea de know-how.

Grup de activitati 4. Informare si publicitate

4.1. Realizare si actualizare pagina web a centrului

 - sectiunea de intranet (acces toti membrii grupului tinta) - sectiune internet: pentru specialistii in domeniu (informatii publice) - posibilitatea de realizarea a unei platforme de e-learning (cursuri) Activitate subcontractata.

4.2. Conferinte de presa: organizate la nivelul fiecarui centru universitar partener. Activitate subcontractata.

4.3. Comunicate de presa Trimise catre media locala/ nationala.

4.4. Realizarea de pliante/ brosuri informative despre proiecte: in vederea diseminarii informatiilor din proiect. Activitate subcontractata.

4.5. Realizarea de afise si bannere informative: pentru popularizarea activitatilor proiectului (selectia candidatilor, conferinte, seminarii, participarea la studii, etc.). Sunt postate la nivelul institutiilor partenerului, precum si la alte institutii de profil medical din tara. Activitate subcontractata.

Grup de activitati 5. Managementul proiectului


Top
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro